Jag presenterar mina tjänster för företag som söker professionell teknisk support. Här efterstävas funktionalitet på enklaste sätt för användaren. Tekniken har inget egenintresse utan finns i bakgrunden för att utföra önskad funktion på bästa sätt. Saker och ting behöver inte krånglas till bara för att det är spjutspetsteknik. I grunden finns logiskt tänkande och de små enkla felkällorna ska först uteslutas. Problem måste ringas in för att sedan angripas. Ett vanligt fel är att man direkt dyker ner på djupet och letar utan att vara säker på om man dykt ner på rätt ställe. Det är viktigt att utföra saker inom utsatta tidsramar. Fokus får inte tappas innan man är överens och klar med uppdraget. Framtida aktiviteter blir då så mycket effektivare och roligare.  

 

  info@maantech.se

 

 

 

 

 

 

Dokumentering 

Bredbandstest

Teknisk support med kvalitet